Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Benešova 7 - Pastelka

Mateřská škola Benešova 7
 
Adresa:
Benešova 7, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Danuše Vojtová
Učitelky:
Hana Jahodová
 
Miroslava Kurka
 
Alice Janoušková
 
Irena Novotná
  Veronika Poul Vojtová
Asistentka pedagoga: Magdalena Rychlá
  Monika Šancová
Provozní zaměstnanci: Radka Mičíková
 
Eva Lebdušková
Telefon:
327 512 459
Email:
Provozní doba:
6:15 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Motto: Chci být šikulka
 
 

Cíle mateřské školy:

 

          Vize: „Pokud nemáte cíl, je těžké hledat cestu“…

 

Cílem vzdělávacího programu je připravit předškolní děti na vstup do ZŠ. Seznámit je s pestrostí a rozmanitostí lidí kolem sebe, poznávat tradice a zvyky různých kultur, názorů a postojů.

Cesta k tomuto cíli vede přes poznání sebe a kladné sebehodnocení a přijímání odlišností

druhých jako příjemné pestrosti až k tolerantním postojům k jiným lidem i názorům a

schopnosti otevřeně, kultivovaně srovnávat sebe a své názory s ostatními. Zároveň připouštět i

platnost opačných postojů. Důležité je naučit se přiměřeně reagovat na stále se měnící prostředí

a podněty, cítit se v něm bezpečný, měnit svůj svět a nenechat se smýkat změnami v okolí.

 

  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést odpovědnost za vlastní volbu
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijí.

 

Za důležité v práci pedagoga s dítětem považujeme maximální úsilí o poznání dítěte i postojů

jeho rodiny a následnou snahu o rozvoj samostatné a jedinečné osobnosti schopné sociálních

vztahů a akceptování společnosti (skupiny dětí apod.). Za nejvhodnější způsob práce pak

považujeme vytváření podmínek a nabídek k poznávání, zkoumání a experimentování,

společnou činnost pedagoga a dětí či skupiny dětí, otevřený rozhovor a respektování

svébytnosti rozhodnutí dítěte.

 

Vzdělávací program MŠ 

 

ŠVP naší mateřské školy s názvem “ ŠIKULKA POZNÁVÁ KRÁSY CELÉHO SVĚTA“

je chápán jako cesta, kterou jdeme společně s dítětem.

 

Během této cesty je třeba projít mnoha úskalími, překonat hodně překážek, které každé z dětí dle svých možností a schopností překonává.

Cílem naší cesty je spokojený dětský kolektiv, který má mezi sebou vzájemné kamarádské vazby, skupina dětí, která si dokáže pomáhat a společně prožívat hezké i složitější okamžiky.

Pokud se spolu děti dokážou smát, je předpokladem, že i vstup do ZŠ pro ně bude jednodušší, budou se na sebe těšit a zadané úkoly se jim budou snáz plnit.

Rodiče mají možnost vstupovat v dialog během výchovně vzdělávacího procesu, mohou vznášet připomínky, ale i nabízet nové podněty, které by mohly práci s dětmi obohatit.

 

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, plánování činnosti vychází z potřeb a

zájmů dětí. Dětem je dávána stejná příležitost projevu. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich

vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním režimu vyvážený.

V mateřské škole je prostor pro děti nadané, ale i pro děti se speciálními vzdělávacími

potřebami.

 

Adventní dílny na "Hrádku" 1

Adventní dílny na "Hrádku" 1

Danuše Vojtová

Vloženo: 9. prosince 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 131×

Adventní dílny na "Hrádku" 2

Adventní dílny na "Hrádku" 2

Danuše Vojtová

Vloženo: 9. prosince 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 118×

Akce na měsíc únor- MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 1. února

Platnost do: 28. února

Zobrazeno: 27×

BUBNOVÁNÍ 1

BUBNOVÁNÍ 1

Danuše Vojtová

Vloženo: 2. listopadu 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 160×

BUBNOVÁNÍ 2

BUBNOVÁNÍ 2

Danuše Vojtová

Vloženo: 2. listopadu 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 149×

BUBNOVÁNÍ 3

BUBNOVÁNÍ 3

Danuše Vojtová

Vloženo: 2. listopadu 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 144×

BUBNOVÁNÍ 4

BUBNOVÁNÍ 4

Danuše Vojtová

Vloženo: 2. listopadu 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 172×

BUBNOVÁNÍ 5

BUBNOVÁNÍ 5

Danuše Vojtová

Vloženo: 2. listopadu 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 166×

Divadelní představení v MŠ  „O statečné Hildě a pyšném Hakenovi“

Divadelní představení v MŠ „O statečné Hildě a pyšném Hakenovi“

Danuše Vojtová

Vloženo: 27. ledna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 32×

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 1

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 1

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. října 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 182×

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 2

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 2

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. října 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 176×

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 3

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 3

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. října 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 177×

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 4

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 4

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. října 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 201×

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 5

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 5

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. října 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 214×

Fotografie - prostory naší školky

Fotografie - prostory naší školky

Vloženo: 27. listopadu 2018

Zobrazeno: 9299×

Hudební pohádka - Ferda mravenec

Hudební pohádka - Ferda mravenec

Danuše Vojtová

Vloženo: 18. října 2022

Platnost do: 30. srpna

Zobrazeno: 183×

Mikulášská nadílka 1

Mikulášská nadílka 1

Danuše Vojtová

Vloženo: 6. prosince 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 169×

Mikuláši, andílku,

pustíme vás na chvilku.

A ty čerte rohatý,

zůstaň pěkně za vraty.

Mikulášská nadílka 2

Mikulášská nadílka 2

Danuše Vojtová

Vloženo: 6. prosince 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 188×

Mikuláši, andílku,

pustíme vás na chvilku.

A ty čerte rohatý,

zůstaň pěkně za vraty.

Mikulášská nadílka 3

Mikulášská nadílka 3

Danuše Vojtová

Vloženo: 6. prosince 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 144×

Mikuláši, andílku,

pustíme vás na chvilku.

A ty čerte rohatý,

zůstaň pěkně za vraty.

MŠ "PASTELKA"

MŠ "PASTELKA"

Danuše Vojtová

Vloženo: 7. prosince 2022

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 129×