Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Benešova 7 - Pastelka

Mateřská škola Benešova 7
 
Adresa:
Benešova 7, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Danuše Vojtová
Učitelky:
Hana Jahodová
 
Miroslava Kurka
 
Alice Janoušková
 
Irena Novotná
  Veronika Poul Vojtová
Asistentka pedagoga: Magdalena Rychlá
  Monika Šancová
Provozní zaměstnanci: Radka Mičíková
 
Eva Lebdušková
Telefon:
327 512 459
Email:
Provozní doba:
6:15 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Motto: Chci být šikulka
 
 

Cíle mateřské školy:

 

          Vize: „Pokud nemáte cíl, je těžké hledat cestu“…

 

Cílem vzdělávacího programu je připravit předškolní děti na vstup do ZŠ. Seznámit je s pestrostí a rozmanitostí lidí kolem sebe, poznávat tradice a zvyky různých kultur, názorů a postojů.

Cesta k tomuto cíli vede přes poznání sebe a kladné sebehodnocení a přijímání odlišností

druhých jako příjemné pestrosti až k tolerantním postojům k jiným lidem i názorům a

schopnosti otevřeně, kultivovaně srovnávat sebe a své názory s ostatními. Zároveň připouštět i

platnost opačných postojů. Důležité je naučit se přiměřeně reagovat na stále se měnící prostředí

a podněty, cítit se v něm bezpečný, měnit svůj svět a nenechat se smýkat změnami v okolí.

 

  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést odpovědnost za vlastní volbu
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijí.

 

Za důležité v práci pedagoga s dítětem považujeme maximální úsilí o poznání dítěte i postojů

jeho rodiny a následnou snahu o rozvoj samostatné a jedinečné osobnosti schopné sociálních

vztahů a akceptování společnosti (skupiny dětí apod.). Za nejvhodnější způsob práce pak

považujeme vytváření podmínek a nabídek k poznávání, zkoumání a experimentování,

společnou činnost pedagoga a dětí či skupiny dětí, otevřený rozhovor a respektování

svébytnosti rozhodnutí dítěte.

 

Vzdělávací program MŠ 

 

ŠVP naší mateřské školy s názvem “ ŠIKULKA POZNÁVÁ KRÁSY CELÉHO SVĚTA“

je chápán jako cesta, kterou jdeme společně s dítětem.

 

Během této cesty je třeba projít mnoha úskalími, překonat hodně překážek, které každé z dětí dle svých možností a schopností překonává.

Cílem naší cesty je spokojený dětský kolektiv, který má mezi sebou vzájemné kamarádské vazby, skupina dětí, která si dokáže pomáhat a společně prožívat hezké i složitější okamžiky.

Pokud se spolu děti dokážou smát, je předpokladem, že i vstup do ZŠ pro ně bude jednodušší, budou se na sebe těšit a zadané úkoly se jim budou snáz plnit.

Rodiče mají možnost vstupovat v dialog během výchovně vzdělávacího procesu, mohou vznášet připomínky, ale i nabízet nové podněty, které by mohly práci s dětmi obohatit.

 

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, plánování činnosti vychází z potřeb a

zájmů dětí. Dětem je dávána stejná příležitost projevu. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich

vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním režimu vyvážený.

V mateřské škole je prostor pro děti nadané, ale i pro děti se speciálními vzdělávacími

potřebami.

 

Fotografie - prostory naší školky

Fotografie - prostory naší školky

Vloženo: 27. listopadu 2018

Zobrazeno: 9139×

Plán akcí na měsíc prosinec

Danuše Vojtová

Vloženo: 29. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 25×

Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem

Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 52×

MŠ Pastelka na divadelním představení v Tylově divadle - "O PEPRNÍKOVI"

MŠ Pastelka na divadelním představení v Tylově divadle - "O PEPRNÍKOVI"

Danuše Vojtová

Vloženo: 16. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 49×

Mš Pastelka na divadelním představení v Tylově divadle  - Krkonošské pohádky

Mš Pastelka na divadelním představení v Tylově divadle - Krkonošské pohádky

Danuše Vojtová

Vloženo: 8. listopadu

Platnost do: 30. srpna 2023

Zobrazeno: 114×

BUBNOVÁNÍ 5

BUBNOVÁNÍ 5

Danuše Vojtová

Vloženo: 2. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 78×

BUBNOVÁNÍ 4

BUBNOVÁNÍ 4

Danuše Vojtová

Vloženo: 2. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 82×

BUBNOVÁNÍ 3

BUBNOVÁNÍ 3

Danuše Vojtová

Vloženo: 2. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 60×

BUBNOVÁNÍ 2

BUBNOVÁNÍ 2

Danuše Vojtová

Vloženo: 2. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 73×

BUBNOVÁNÍ 1

BUBNOVÁNÍ 1

Danuše Vojtová

Vloženo: 2. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 71×

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 5

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 5

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. října

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 120×

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 4

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 4

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. října

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 107×

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 3

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 3

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. října

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 99×

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 2

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 2

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. října

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 95×

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 1

"DÝŇOHRANÍ - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, Z DÝNĚ SI JE VYROBÍME" 1

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. října

Platnost do: 31. srpna 2023

Zobrazeno: 106×

Hudební pohádka - Ferda mravenec

Hudební pohádka - Ferda mravenec

Danuše Vojtová

Vloženo: 18. října

Platnost do: 30. srpna 2023

Zobrazeno: 96×

Představení - O perníkové chaloupce

Představení - O perníkové chaloupce

Danuše Vojtová

Vloženo: 23. září

Platnost do: 30. srpna 2023

Zobrazeno: 154×

"První slovo platí, druhé leze z gatí" - představení Honzy Krejčíka v naší MŠ

"První slovo platí, druhé leze z gatí" - představení Honzy Krejčíka v naší MŠ

Danuše Vojtová

Vloženo: 15. září

Platnost do: 30. srpna 2023

Zobrazeno: 205×

"První slovo platí, druhé leze z gatí" - představení Honzy Krejčíka

"První slovo platí, druhé leze z gatí" - představení Honzy Krejčíka

Danuše Vojtová

Vloženo: 15. září

Platnost do: 30. srpna 2023

Zobrazeno: 183×