Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O školce - MŠ Benešova II (mateřská škola Kytička)

Vloženo: 24. ledna 2014

Naše školka je postavená v 70. letech a zrekonstruovaná v roce 2013, je čtyřtřídní a poskytuje celodenní péči dětem ve věku 3 - 7 let. Třídy jsou heterogenní. Pracuje v ní 8 kvalifikovaných učitelek, 1 asistentka pedagoga a 2 provozní pracovnice.
Výhodné je umístění budovy v rozsáhlé zahradě, která je vybavena průlezkami, pískovišti, brouzdalištěm a zahradním nábytkem, skluzavkou, tabulemi, zahradním domek na hračky. Zahrada je osázena stromy, máme vyvíšené záhony na pěstování bylin, květin, zeleniny.

 

Pokud je to z provozních důvodů možné, umožňujeme rodičům zařadit děti do tříd podle jejich přání,  sourozence umísťujeme společně pokud nám to možnosti dovolí, rodiče mají kdykoliv možnost nahlédnout do tříd, práh mezi šatnou a třídou není předělová zóna, rodiče jsou u  nás vítáni.

Na co se u nás můžete těšit:

Na klidné, příjemné, hravé a radostné prostředí v celé školce, výtvarné a pracovní činnosti, logopedickou prevenci, tvořivou dramatiku, hudební a pohybové činnosti, na úzkou spolupráci s DDM Dominik, divadélka ve školce. Rádi navštěvujeme i památky našeho krásného města, chodíme do GASKu, vyrážíme do přírody,  chodíme plavat. Přes to všechno je u nás i na dostatek času na volnou hru a to jak ve školce, tak na zahradě. Několikrát do roka máme celoškolkové společné projekty, kdy se setkávají všechny děti ze školky - máme za sebou zimní olympiádu, cestování letem světem, sklízení zahrádky, mikulášské rojení, sněhulákový týden, z pohádky do pohádky - a plno dalšího nás čeká - rádi projekty obměňujeme v cyklu 3 let, aby děti během celé docházky do školky zažily pestrost světa. Rodiče jsou u nás ve školce vítání, pořádáme zahradní happeningy, slavnostní rozloučení pro předškoláky, besídky ke dni matek, advetní a velikonoční dílničky. 

Režim dne v MŠ:

06:15 - 09:45  hry a činnosti podle volby dětí a společné činnosti (přerušeno cvičením a hygienou)
08:45 - 9:00 hygiena, svačina
09:45 - 11:45 pobyt venku
11:45 - 12:30 hygiena, oběd (podle harmonogramu III., IV., I., II.třída)
12:30 - 14:00 hygiena, individuální odpočinek, klidové činnosti
14:00 - 14:15 svačina
14:15 - 16:30
zábavné činnosti, hry do rozchodu dětí
 

 

V 16:00 hod. se všechny děti z celé MŠ scházejí jen v jedné třídě

- červené kytičce nebo bílé kytičce ( pavilon A ).