Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ 17. listopadu - Sedmikráska

Mateřská škola 17.listopadu
 
Adresa:
17. listopadu 65, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Jana Adamová Dis.
Učitelky:
Ivana Lelková
 
Iva Nekvindová
  Iva Kapková
  Radka Čiháková
  Klára Netíková
  Kateřina Dynterová
  Jana Matějková
Asistentky pedagoga: Věra Hulmanová
  Lucie Kurucová
  Aneta Seifertová
Asistent.pedag., školní asist.: Marcela Doležalová
Provozní zaměstnanci:
Ivana Nováková
  Nicolé Adamová
Telefon:
327 561 940
Email:
Provozní doba:
6:15 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Svět je barevný a voní
 

KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY 17.LISTOPADU – SEDMIKRÁSKY

Poslání

Naším cílem je dovést děti na konci svého předškolního období k získání všech předpokladů v oblasti psychické, fyzické i sociální samostatnosti, pro další rozvoj a učení.

Stručná vize MŠ

Podpora rozvoje pohybových a sportovních aktivit dětí

Umožnit netradiční pohybové aktivity s využitím tělovýchovného nářadí, náčiní, stavět na spontánních aktivitách dětí.

Ponechat dítěti dostatek prostoru v jeho pohybových aktivitách.

Zaměřit se na pohybovou zdatnost dětí a volit i náročnější pohybové aktivity.

Doplňovat školní zahradu o nové herní prvky.

Doplňovat třídy o nové sportovní pomůcky.

Podpora rozvoje hudebních aktivit dětí

Pracovat s hudebními nástroji a uplatňovat je ve všech denních činnostech.

Ponechat dítěti prostor i čas na jeho seznámení s nimi.

Využít hry na flétnu i k podpoře správného dýchání.

Podpora logopedie

Zajistit dostatek logopedických asistentů.

Pracovat dle dostupných metodik.

Více spolupracovat s logopedy i klinickými logopedy s SPC, v podpoře nápravy řeči u dětí

vytvořit prostory pro děti s OMJ.

Účastnit se kurzů podpory českého jazyka

Podpora projektových dnů i týdnů

Spolupracovat s institucemi.

Koncipovat výjezdové projektové dny tematicky zaměřené.

Přesunout výchovně vzdělávací proces do přírody, na zahradu MŠ v letních měsících.

Strategie dosažení cílů

Podporovat individualitu dítěte.

Akceptovat a vytvářet přiměřené podmínky pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Uplatňovat klasické i moderní vzdělávací metody, alternativy ,,Začít spolu“, Montessori, Waldorfské školství…).

Rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování.

Podporovat pohyb dítěte, jako nástroj jeho zdravého vývoje.

Spolupracovat s rodiči, jako partnery školy v aktivitách projektových dnů, týdnů, zapojit je do organizačních záležitostí.

Cíle mateřské školy

Rozvíjet osobnostní a citový vývoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na pohybové a sportovní aktivity, hudební aktivity, logopedickou podporu a připravit ho na vstup do jeho další životní etapy.

  Šťastné dítě – Šťastný rodič

Náš ŠVP se jmenuje ,,Svět je barevný a voní“.

Vloženo: 12. září 2011

Snažíme se , aby se dětem v MŠ líbilo, aby byly šťastné, aby poznávaly ,,svět“ ve všech jeho formách, podobách i barvách.

Eko pohádka v MŠ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 15. března v 17:39

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 109×

Každý den venku nejen v Beruškách - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 12. března v 18:00

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 77×

Předškoláci v ZŠ J. Palacha II - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 9. března v 17:42

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 78×

Předškoláci v ZŠ J. Palacha - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 9. března v 17:41

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 87×

Povolání v Koťátkách - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 1. března v 18:08

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 61×

Akce - Březen - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 21. února v 6:24

Platnost do: 31. března v 23:59

Zobrazeno: 142×

Cirkus na kolečkách - pohádka v SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 7. února v 18:15

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 157×

Jahůdky a Berušky u ,,HASIČŮ" - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 25. ledna v 12:15

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 268×

Plavání SEDMIKRÁSKA --a blížíme se do finále....

Jana Adamová

Vloženo: 10. ledna v 5:56

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 171×

Pohádka v MŠ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 6. ledna v 10:09

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 185×

TŘI KRÁLOVÉ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 6. ledna v 10:07

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 163×

Knihovna a EMUŠÁCI - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 12. prosince 2022 v 15:25

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 276×

Plavání - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 12. prosince 2022 v 11:02

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 159×

Čertí divadlo - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 2. prosince 2022 v 12:05

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 290×

Plavání III - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 28. listopadu 2022 v 12:06

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 198×

Hoblinky v SEDMIKRÁSCE - projektové dopoledne

Jana Adamová

Vloženo: 23. listopadu 2022 v 18:17

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 292×

Plavání II. - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 21. listopadu 2022 v 18:38

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 189×

Plavání -SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 15. listopadu 2022 v 5:54

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 237×

Logohrátky II - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 9. listopadu 2022 v 17:49

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 342×