Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O školce - MŠ Benešova I (mateřská škola U Sluníčka)

Vloženo: 24. ledna 2014

Naší mateřskou školu najdete v centru města. Účelovou budovu v Benešově ulici č.149/I obklopuje veliká zahrada, která je plně uzpůsobena pobytu dětí. Je vybavena čtyřmi krytými pískovišti a množstvím průlezek, skluzavek a houpaček nově instalovaných v srpnu 2012. Od července 2019 dětem slouží moderní multifunkční herní plocha.

Jsme čtyřtřídní škola s vlastní modernizovanou kuchyní, která zajišťuje stravování i pro MŠ Benešova 149/II, MŠ Dačického, MŠ Malín a MŠ Benešova 7.

V 1. a 2. patře jsou 4 třídy s heterogenním složením dětí - sourozenci tak mohou být bez problémů umisťováni spolu. Všechny třídy jsou vybaveny účelovým nábytkem, který zcela vyhovuje potřebám dětí i učitelek. Děti si hrají s moderními hračkami a didaktickými pomůckami, využíváme interaktivní pomůcku MAGIC BOX. Všem nastupujícím dětem umožňujeme pozvolný adaptační režim. Rodiče docházejících dětí se mohou se svými dotazy a přáními kdykoli obracet na učitelky, mohou navštívit třídu, popovídat si, pohrát si se svými dětmi v jiném prostředí.

 

 Co chceme:
"S kamarády poznávám svět" - tak se jmenuje náš školní vzdělávací program. Proto se v maximální míře snažíme v průběhu celého dne vytvářet pro děti podnětné prostředí, tak aby děti byly spontánní, tvořivé a přitom získávaly poznatky z vlastní prožité zkušenosti. V programu navazujeme na kulturní dědictví města, ale vycházíme i z ročních období, národních tradic a zvyků, preferujeme rozvoj pohybových dovedností a estetického cítění. S dětmi s odloženou školní docházkou a s integrovanými dětmi pracujeme podle individuálních vzdělávacích plánů.

 

 Mimo jiné se nám v loňském roce podařilo:

  • vypravit do 1. tříd 28 předškoláků
  • poznat historické centrum i okolí města cílenými vycházkami a výlety
  • navštívit tvořivé dílny v GASKu, zvát rodiče na třídní tvořivé schůzky
  • pozvat si "Kino do škol"
  • navštívit se všemi dětmi řepařskou drážku v Sendražicích
  • vybudovat novou multifunkční plochu na zahradě školy
  • doplnit stávající pomůcky a hračky dalšími moderními prvky

Na co se děti mohou těšit od září do léta?
Na vybavenou zahradu zastíněnou vzrostlými stromy, celoškolní "Podzimní tvoření" nebo "Dračí týden",  na tvořivou sérii v galerii GASK, tradiční setkání s laskavým čertem a Mikulášem, vánoční nadílku, v březnu před zápisem do ZŠ probíhá "Týden předškoláka" a navštěvujeme s dětmi první třídy, chystáme besedu s poradcem z pedagogicko psychologické poradny, připravujeme masopustní karnevalový rej, každoroční slet čarodějnic, dětskou zahradní slavnost, jarní setkání s rodiči, slavnostní šerpování předškolních dětí, organizujeme výlety po Kutné Hoře a okolí, společný výlet za poznáním nebo třeba i závěrečný slavnostní oběd předškolních dětí.

 

Uspořádání dne:

06:15 - 08:15   scházení děti, volné hry a činnosti, 
08:15 - 09,30   cvičení, svačina, řízené hry, činnosti a rozhovory
09,30 - 11:30   pobyt venku
11:30 - 14:30   oběd,odpočinek, předškolní děti příprava na školu, za příznivého počasí pobyt na zahradě
14:30 - 16.30   svačina, pohybové hry, zábavné činnosti dle volby dětí