Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O školce - MŠ Benešova II (mateřská škola Kytička)

Vloženo: 24. leden 2014

Naše mateřská škola je postavená v 70. letech a zrekonstruovaná v roce 2013, je čtyřtřídní a poskytuje celodenní péči dětem ve věku 3 - 7 let. Třídy jsou heterogenní. Pracuje v ní 8 kvalifikovaných učitelek a 2 provozní pracovnice.
Výhodné je umístění budovy v klidné části města, v rozsáhlé zahradě, která je vybavena průlezkami, pískovišti, brouzdalištěm a dalšími zařízeními (např. zahradní nábytek, skluzavka, tabule, zahradní domek na hračky, ......).
Pokud je to z provozních důvodů možné, umožňujeme rodičům zařadit děti do tříd podle jejich přání,  sourozence umísťujeme společně pokud nám to možnosti dovolí, rodiče mají kdykoliv možnost nahlédnout do tříd.

 

Na co se můžete těšit:
Slavnostní zahájení školního roku, rozloučení s létem, vítání jara, jarní besídka, oslava svátků a narozenin dětí, rozloučení s předškoláky, karneval, diskotéka, projektové dny a týdny, fotografování dětí. K tradičním akcím patří Mikuláš, Vánoce, Tři králové, Masopust, Vynášení zimy, Velikonoce, Den matek, Den dětí, exkurze do kutnohorských podniků, památky města, výstavy, výlety a výšlapy

 

Naše nabídka:
klidné, příjemné, hravé a radostné prostředí v celém objektu MŠ, plavecký výcvik, výtvarné a pracovní činnosti, logopedická prevence, tvořivá dramatika, hudební a pohybové činnosti, úzkou spolupráci s dalšími institucemi, dostatek času na spontánní hru

 

 

Režim dne v MŠ:

06:15 - 09:45  hry a činnosti podle volby dětí a společné činnosti (přerušeno cvičením a hygienou)
08:45 - 9:00 hygiena, svačina
09:45 - 11:45 pobyt venku
11:45 - 12:30 hygiena, oběd (podle harmonogramu III., IV., I., II.třída)
12:30 - 14:00 hygiena, individuální odpočinek, klidové činnosti
14:00 - 14:15 svačina
14:15 - 16:30
zábavné činnosti, hry do rozchodu dětí
 

 

V 16:00 hod. se všechny děti z celé MŠ scházejí jen v jedné třídě

- červené kytičce nebo bílé kytičce ( pavilon A ).