Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020-2021

  • Petra Matzová

Vloženo: 27. března v 12:31

Vážení rodiče,

 

vzhledem k mimořádným opatřením měníme formu zápisu dětí do naší organizace Mateřské školy Kutná Hora na školní rok 2020/2021.

 

Zápis se uskuteční v úterý dne 5. 5. 2020 pouze v elektronické nebo poštovní podobě.
 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora si může zákonný zástupce stáhnout ze stránky http://www.materskeskoly.kh.cz/ v sekci Pro rodiče (pod tímto textem).

 

Zákonní zástupci vyplní potřebné osobní údaje a také kontaktní informace (e-mail, telefon) – velmi nutné pro oznámení registračního čísla dítěte.

 

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude možno doručit následujícími způsoby :

 

1. Odeslat do datové schránky organizace 6drk47g s elektronickým podpisem.

 

2. Odeslat na e-mailovou adresu jednotlivých pracovišť mateřské školy s naskenovaným ručním podpisem zákonného zástupce, originál pak doručíte škole po zrušení mimořádných opatření.

 

3. Vhodit do schránky do vybrané mateřské školy v uzavřené obálce.

 

4. V nezbytném případě si zákonní zástupci formuláře pro přihlášení dítěte vyzvednou v papírové podobě u okénka na ředitelství Mateřských škol, Benešova 149 ve středu 29.4. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin a v pondělí 4.5. 2020 od 9:00 do 13:00.Vzhledem k mimořádným opatřením nebude možné formuláře vyplnit v budově ředitelství ani na žádné mateřské škole.

Rodiče si formuláře odnesou domů a vyplněné a podepsané doručí do vybrané mateřské školy ( do schránky na budově nebo poštou).

 

       K elektronické Žádosti o přijetí dítěte je nutno doložit: u dítěte speciálními vzdělávacími

       potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení.

   

Vše musí být doručeno nejpozději do 5.5.2020.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy oznámíme na webových stránkách, kde budou zveřejněny seznamy registračních čísel dětí. Rodiče budou seznámeni s registračním číslem dítěte emailem nebo poštou po doručení Žádosti o přijetí dítěte do MŠ.

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učitelkami a prostory školy.

 

Děkujeme za pochopení nově nastaveného systému zápisu do mateřské školy.

 

Pavla Berková

ředitelka organizace

 

Odkaz na vyhlášku Zastupitelstva města Kutná Hora - spádové oblasti:

https://mu.kutnahora.cz/file/3218/download/

 

Formulář "Přihláška dítěte do MŠ" se nyní vyplňovat nebude, byl stažen z internetových stránek.

Rodiče, kteří měli již Přihlášku vyplněnou, doloží k Žádosti o přijetí.

 

Přílohy