Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zahájení nového školního roku 2020/21

  • Petra Matzová

Vloženo: 31. srpna 2020 v 10:23

 

 

Vážení rodiče.

1. 9. 2020 zahájíme všichni společně nový školní rok 2020/21.

Současnou situaci komplikují nejrůznější opatření a omezení, přesto ale věříme, že společně vše zvládneme. Budeme postupovat dle manuálu MŠMT. O všem důležitém, případně o nutných omezeních Vás budeme informovat a hledat nejpřijatelnější řešení.

Ve školkách budeme dodržovat hygienická pravidla (časté mytí a dezinfekce rukou, větrání, častější úklid s dezinfekcí). 

Žádáme Vás všechny, abyste byli zodpovědní a do školky posílali pouze ZDRAVÉ děti. Pokud paní učitelky na dítěti shledají příznaky nemoci, budeme Vás ihned kontaktovat s požadavkem na vyzvednutí dítěte ze školky a zajištění lékařské konzultace. Prosíme všechny rodiče, aby omezili doprovod dítěte do školky na minimální počet osob a v prostorách školky se zdržovali jen dobu nezbytně nutnou a dodržovali nošení roušek ve vnitřních prostorách školy.

Jsme přesvědčeni, že s Vaší pomocí všechny překážky a nástrahy překonáme.

Předem všem děkujeme za spolupráci.

Pavla Berková

ředitelka PO MŠ KH

Přílohy