Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • Pavla Berková

Vloženo: 9. ledna v 14:44

Zobrazeno: 11162×

 

Zápis dětí do Mateřské školy Kutná Hora

na školní rok 2023/2024

 

 

Město Kutná Hora má zřízené dva právní subjekty Mateřské školy Kutná Hora a Mateřskou školu Pohádka. Proto jsou zřizovatelem určené dva spádové obvody.

 

Mateřské školy Kutná Hora je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost na devíti odloučených pracovištích.

 

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude možno doručit v den zápisu na vybranou MŠ

 

do níže uvedených pracovišť

  • MŠ Benešova 149/I-U Sluníčka               
  • MŠ Benešova 149/II-Kytičkalogo_cela_MS.jpg
  • MŠ Benešova 7 -Pastelka
  • MŠ 17.listopadu-Sedmikráska
  • MŠ Dačického nám.-U Hrádku
  • MŠ Sedlec-U Zámku
  • MŠ Malín-U Skřítků
  • MŠ Kaňk-Paraplíčko
  • MŠ Trebišovská-Čtyřlístek

Zápis bude probíhat v termínu od 2.5. do 16.5. 2023, konkrétní datum zápisu bude oznámen ředitelkou organizace v březnu 2023 na webových stránkách školy.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora si může zákonný zástupce stáhnout ze stránky

 www.ms-kh.cz/ v sekci Pro rodiče.

 

Zákonní zástupci vyplní potřebné osobní údaje a také kontaktní informace (e-mail, telefon) – velmi nutné pro oznámení registračního čísla dítěte.

 

Zákonní zástupci podávají pouze jednu Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je nutno doložit písemné vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy oznámíme na webových stránkách, kde budou zveřejněny seznamy registračních čísel dětí. Rodiče budou seznámeni s registračním číslem dítěte e-mailem, případně poštou po doručení Žádosti o přijetí dítěte do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude na základě stanovených kritérií pro přijetí dítěte. Nezáleží tedy na pořadí padané Žádosti, ale na věku dítěte.

Kritéria přijímání jsou zveřejněna na webových stránkách školy.

 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení je součástí Žádosti o přijetí dítěte.

 

Součástí Žádosti o přijetí dítěte je doložení rodného listu dítěte. Platí, že stačí odeslat prostou kopii rodného listu dítěte dálkovým způsobem.

 

 

Přílohy