Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Operační program OP VVV, projekt "Šablony pro MŠ a ZŠ II"

  • Petra Matzová

Vloženo: 23. září 2019 v 10:55

Od září 2019 se Mateřské školy Kutná Hora zapojily do projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání "Šablony pro MŠ a ZŠ II", který podporuje Evropská unie a MŠMT. Datum ukončení realizace projektu je 31.8.2021.

Název projektu: "Zvýšení kvality výuky v MŠ Kutná Hora II"

Registrační číslo: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013631

Projekt je zaměřen na využití ICT ve vzdělávání, personální podporu na školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností a realizaci projektových dnů ve škole i mimo školu.

 

Přílohy