Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Malín - U Skřítků

Mateřská škola Malín - U SKŘÍTKŮ
 
Adresa:
Malín 277, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Barbora Syřínková
Učitelka:
Bc. Kateřina Navrátilová
Provozní zaměstnanci:
Dagmar Šimonicová
Telefon:
327 523 678
Email:
Provozní doba:
6:30 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si.
Zapoj mě do práce, porozumím
 

Vize: Dlouhodobý cíl

            Naše MŠ je zaměřena na poznávání přírodního a životního prostředí, děti vedeme k úctě k přírodě i všem žijícím bytostem na planetě Zemi, snažíme se je vést k samostatnosti, empatii a spolupráci. Zakládáme u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. O vlivu člověka na životní prostředí. Uvědomění si vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi.

            Hlavním záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny. Vést děti k samostatnému rozhodování, vnímání změn, volbě a odpovědnosti. |K tomu, abychom je společně s rodiči vedli k slušnému chování, empatii, lásce nejen k přírodě, ale i k sobě samým.

             Filozofií naší mateřské školy je položit dětem základy zdravého životního stylu, naučit je vědomostem, dovednostem, návykům směřujícím k ochraně zdraví, naučit je milovat sebe a svět kolem nás. Být při výchovně vzdělávací práci partnery rodičům, doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dostatek přiměřených podnětů k jejímu aktivnímu rozvoji a učení. Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity. Vzdělávání je rovněž důsledně vázáno k individuálním různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí.

  • Rozvíjíme oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost, porozumění mezi školou a rodiči. Spolupráce funguje na základě partnerství, respektu a ochotě spolupracovat.
  • Rozvíjíme ekologické cítění, zapojení dětí do ochrany životního prostředí.
  • Rozvíjíme řečové a jazykové dovednosti, důraz na správnou výslovnost, rozvoj vyjadřovacích schopností.
  • Rozvíjíme tělesnou zdatnost, klademe důraz na zdravý životní styl.
  • Rozvíjíme celkový rozumový a psychický vývoj dítěte, podporujeme jeho individualitu a rozvoj osobnosti.
  • Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni o veškerém dění v mateřské škole.
  • Posilujeme prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem.
  • Ochraňujeme osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.
  • Pedagogičtí pracovníci se stále sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně.

Vedeme děti ke slušnému chování a k pochopení zásad morálních hodnot společnosti. Snažíme se poskytnout každému dítěti bezpečné zázemí, vytvářet podmínky pro rozvoj jeho osobnosti, začlenit ho do skupiny a rozvíjet jeho sociální dovednosti a prosociální postoje.

Zimní radovánky U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 13. prosince 2022 v 16:29

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 120×

Výlet za bubny

Barbora Syřínková

Vloženo: 7. října 2022 v 17:28

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 274×

Výlet do Kutné Hory na zahradu ZŠ Jana Palacha

Barbora Syřínková

Vloženo: 30. září 2022 v 13:17

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 285×

Vánoční nadílka U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 15. prosince 2022 v 13:46

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 112×

Vánoční dílničky U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 9. prosince 2022 v 7:32

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 179×

TÝDEN PLNÝ SNĚHULÁKŮ

Barbora Syřínková

Vloženo: 27. ledna v 12:44

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 40×

Tříkrálovské putování U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 9. ledna v 10:09

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 93×

Světýlková slavnost - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 26. října 2022 v 11:48

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 243×

Světýlková slavnost II. - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 26. října 2022 v 11:51

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 238×

Světýlková Slavnost III. - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 26. října 2022 v 11:56

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 227×

Sněhoví kamarádi - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 20. prosince 2022 v 13:52

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 99×

Sněhohrátky U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 12. prosince 2022 v 13:39

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 148×

SKŘÍTKOVÉ NA DRAVCÍCH

Barbora Syřínková

Vloženo: 16. září 2022 v 13:49

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 233×

Skřítek Davídek slaví

Barbora Syřínková

Vloženo: 20. září 2022 v 14:38

Platnost do: 30. června v 23:59

Skřítek Adámek slaví

Barbora Syřínková

Vloženo: 21. září 2022 v 14:46

Platnost do: 30. června v 23:59

Skřítci za kulturou

Barbora Syřínková

Vloženo: 5. prosince 2022 v 13:30

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 125×

Skřítci na výletě

Barbora Syřínková

Vloženo: 6. prosince 2022 v 13:39

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 146×

Říjnové oslavy holčiček

Barbora Syřínková

Vloženo: 14. října 2022 v 13:02

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 259×

Rej sněhuláků 3 - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 27. ledna v 14:14

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 49×

Rej sněhuláků 2 - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 27. ledna v 14:13

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 44×