Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis dětí do Mateřských škol na školní rok 2020/2021

Vloženo: 25. duben

Přihlášky dětí do MŠ se vydávají v konkrétní mateřské škole, kterou si rodiče vyberou.
Rodičům je vydají zástupkyně ředitelky na jednotlivých MŠ, a to od 6. 1. 2020.
Přihlášky se přijímají do 30. 4. 2020.
 
Zápis dětí do MŠ bude probíhat na všech školách příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora od 2.5.2020 do 16.5.2020. Rodiče budou na konkrétní den vyzváni k vyplnění žádosti o přijetí.
 
Pavla Berková, ředitelka organizace
 
 
 

Přílohy