Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro rodiče MŠ Benešova 7

  • Danuše Vojtová

Vloženo: 30. březen

Platnost do: 1. leden 2022

Vzhledem k uzavření MŠ mají rodiče možnost s dětmi pracovat indiv.v domácím prostředí- viz.níže plán na měsíc duben.

Rodiče si mohou vybrat dané téma a s dětmi si hravou formou povídat, procvičovat.

Kdo má z rodičů zájem využívat pracovní listy - viz. příloha

Dále můžete s dětmi : - modelovat

                                   - opakovat geometrické tvary

                                   - vytleskávat slova na slabiky ( využívat názvy domácích zvířat)

                                   - tvořit z papíru

                                   - využívat omalovánky

                                   - číst vybraný příběh + následně s dětmi hovořit o ději

                                   - procvičovat prostorovou orientaci s využitím hračky

                                     (nahoře, dole, vpravo, vlevo,vedle,pod, nad apod.) 

                                   - hrát společenské hry

                                   - velká nabídka PL je i na inter.stránkách

                                      http://www.e-predskolaci.cz/

                                      https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky

Po celou dobu pobytu v domácím prostředí upevňovat s dětmi správné hygienické návyky.

Přejeme vám všem pohodové dny a hlavně hodně zdraví.

                                                Kolektiv MŠ Pastelka

Přílohy

Galerie